TRASA

CHARAKTERISTIKA TRASY


Štart trasy sa nachádza pri Rybárskom dome ( malé štrkovisko ) na ulici Janka Kráľa 56 v Šuranoch. Trasa následne vedie poza obytné domy, dostihovú dráhu, polia, podial bočného toku rieky Nitra, až na Nitriansky Hrádok. Stade trasa pokračuje ďalej cez areál rybníka Mederčina popri rieke Nitra, až k rúbanisku za malým štrkoviskom a následne späť k štartu, ktorý je zároveň aj cieľom trasy. Celková dĺžka bežeckej dráhy je cca.
7,5 km +- pričom je na trati osadených 33 prekážok.


MAPA A POPIS TRASY

POPIS PREKÁŽOK


1. STROMY

Na dráhe sa nachádzajú stromy, cez ktoré je potrebné prejsť - preskočiť.

2. JAMA S PREKVAPENÍM

Jama s blatom + prekvapenie.

3. ŽIVÝ PLOT

Živý plot, cez ktorý musíte preskočiť.

4. VRECIA

Účastník si musí zobrať vrece, ktoré si prehodí cez ramená alebo plece a musí prejsť dráhu v tvaru U. Váha jedného vreca je cca. 25 kg. Pre ženy budú pripravené vrecia s váhou cca. 10 kg. Táto prekážka je povinná, v prípade nesplnenia dostáva bežec trest 15 klikov.

5. TRSTENÁ PREKÁŽKA

Trstená prekážka je podobná ako živý plot. Bežec je povinný túto prekážku preskočiť.

6. PNEUMATIKY

Na dráhe sú rozmiestnené pneumatiky, uložené vedľa seba v niekoľkých radoch. Bežec musí cez pneumatiky prebehnúť.

7. DREVENÁ PREKÁŽKA V TVARE I

Drevenú prekážku v tvare I je potreba preskočiť. Na tomto stanovisku je celkom 5 takýchto prekážok za sebou. Nepreskočenie prekážok znamená pre bežca trest v podobe 30 drepov.

8. DREVENÁ PREKÁŽKA V TVARE A

Na trati je rozmiestnených 6 drevených prekážok v tvare A, za každou prekážkou sa nachádza jama
s bahnom. Bežec je povinný túto prekážku preskočiť. Za nesplnenie úlohy dostáva trest 20 klikov.

9. PODLEZ ALEBO SA NAPICHNI

Prekážka s príznačným názvom obsahuje plytkú jamu plnú bahna, nad ktorou je natiahnutý ostnatý drôt. Túto prekážku je potreba podliezť. Trest za nesplnenie je 30 angličákov.

10. VENDOVA JAMA

Jama, ktorá nesie meno podľa jedného z nálezcov Hrádockej MAGNA MATER je plná bahna. Touto jamou sa musíte jednoducho prebrodiť.

11. LESÍK

Hustý lesný porast, ktorým musíte prebehnúť.

12. MEDERČINA

Opäť ďalšia jama plná bahna.

13. ROVNOVÁHA

Pri tejto prekážke je potreba prejsť na druhú stranu rieky "NITERKA". Jediná možnosť je udržať rovnováhu
a nespadnúť do vody.

14. CESTA NA DRUHÚ STRANU

Opäť sa musíte vrátiť na druhú stranu rieky, tentokrát však bez rovnováhy, avšak cez vodu.

15. POLENO UTEKAJ

Bežec musí zdvihnúť zo zeme metrový kus polena a preniesť ho na ramenách trasou v tvare U. Trest za nesplnenie ho samozrejme neminie, v tomto prípade 30 drepov.

16. PNEUMATIKY

Opakovanie je matka múdrosti a preto si treba zopakovať beh cez pneumatiky, ktoré sú naukladané na trase v niekoľkých radoch. Trest za nesplnenie je 30 klikov.

17. DO KOPCA

Svah, na ktorom je bahno a treba ním prebehnúť na druhú stranu hrádze.

18. DREVENÁ PREKÁŽKA V TVARE I

Drevenú prekážku v tvare I je potreba preskočiť. Na tomto stanovisku je celkom 8 takýchto prekážok
za sebou. Nepreskočenie prekážok znamená pre bežca trest v podobe 30 drepov.

19. MOST

Na moste visí lano, po ktorom sa musíte vyšplhať hore na most. Trest za nesplnenie je 30 angličákov.

20. NA DRUHOM BREHU

Na druhom brehu rieky Nitra Vás čaká krásnych pár metrov behu, predtým však musíte túto rieku prebrodiť. (Tento bod dráhy vypadáva v prípade vysokej hladiny toku. O vyradení bodu z trate budete vopred informovaný. )

21. NITRA

Musíte sa prebrodiť na druhú stranu rieky Nitra. (Tento bod dráhy vypadáva v prípade vysokej hladiny vodného toku. O vyradení bodu z trate budete vopred informovaný.)

22. ŠMIKNI SI

Každá väčšia rieka má svoje ochranné pásmo. Vašou úlohou je prekonať ju. Trochu blata nikomu nezaškodí.

23. CESTA ZARÚBANÁ

Obyčajný beh lesom, pri ktorom treba poriadne dvíhať nohy.

24. NAD POD CEZ

Trojitá prekážka. Prvú treba preliezť, druhú podliezť a cez tretiu preliezť. Nesplnenie sa trestá 30 drepmi.

25. VRECIA

Vrecia naplnené cca. 25 kilogramami sypkého materiálu treba preniesť na ramenách trasou tvaru U. Pre ženy budú pripravené vrecia s váhou cca. 10 kg. Trest 15 angličákov.

26. BALANS

Pozeraj sa pod nohy a nespadni dolu.

27. JAMA

Jama plná bahna.

28. FUTBALISTA

Plytká jama plná bahna, nad ktorou je natiahnutá sieť. Bežec musí podliezť pod sieť.

29. DREVENÁ PREKÁŽKA V TVARE A

Na trati je rozmiestnených 6 drevených prekážok v tvare A, za každou prekážkou sa nachádza jama
s bahnom. Bežec je povinný túto prekážku preskočiť. Za nesplnenie úlohy dostáva trest 20 klikov.

30. BAHNO

Blížite sa k cieľu a preto je potreba, aby ste sa naposledy vykúpali v bahennom zábale.

31. SCHODY DO NEBA

Pneumatiky zavesené medzi stromami, cez ktoré musíte preliezť. Nesplnenie sa trestá 30 klikmi.

32. STENA

Drevená stena, pod ktorou treba podliezť.

33. HOĎ A SKOČ

Posledná prekážka pozostáva z dvoch disciplín. Prvá hod oštepom na terč a druhá preskočenie ohnivej hranice.POMOC NA TRATI


Na trati sa nachádza päť zastávok, na ktorých nájdete pitnú vodu a v prípade potreby pomoc od červeného kríža.

Súčasťou každej prekážky je dobrovoľný hasič, ktorý dáva pozor na priebeh behu, na plnenie disciplín, ukladá tresty a v prípade potreby Vám pomôže.

Na trase sa nachádzajú tri miesta, na ktorých je zvýšené množstvo včiel (úle) a preto prosíme bežcov, aby dávali v týchto častiach obzvlášť pozor. V tomto úseku tiež nájdete členov červeného kríža.

Prechody cez vozovku sú zabezpečené mestskou políciou a dobrovoľnými hasičmi.

V cieli na Vás čakajú hasiči, ktorí z Vás v prípade potreby zmyjú nečistoty. Tiež na Vás čaká zdravotná pomoc, ktorá v prípade ošetrí vaše zranenia.