ŠTARTOVACIA LISTINA

Štartovacia listina bude zverejná v deň behu.