PROPOZÍCIE

Termín: 27.7.2019

Miesto: Malé štrkovisko, Šurany

Organizátor: Dom Matice slovenskej Šurany

Riaditeľ pretekov: Vašek Valenta

Čas: prvá línia štart 17:00 hod.

Trasa: +-7,5 km

Prekážky: +- 30 

Čas behu: voľný, predpokladaný 1,5 - 2,0 hod.

Vek pretekárov: 15 + (osoby mladšie ako 18 rokov musia byť v sprievode zákonného zástupcu)

Maximálny počet pretekárov: 300. Po dosiahnutí maximálneho počtu bude online prihlasovanie ukončené. Po dosiahnutí maximálneho počtu nebude možné prihlasovanie na mieste preteku.

Kategória: Individuálny beh jednotlivcov muži aj ženy; 
4 a viac členné tímy (môžu mať spoločný dres, pokrik a pod.) - majú zlacnené štartovné.

Prezentácia: V stánku s názvom REGISTRÁCIA od 13:00 hod.. Odporúčame prísť na prezentáciu minimálne 1,5 hod. pred štartom Vašej línie. Pri prezentácii podpíšete reverz.

Štart pretekov: Podľa počtu účastníkov vo vlnách od 17:00 hod.. Umiestnenie vo vlnách závisí od dátumu prihlásenia na závod. Čím skôr sa prihlásite, tým skôr budete štartovať. Zoznam prihlásených, ako aj číslo vašej štartovej vlny, bude na stránkach pretekov v deň preteku najneskôr o 16:00 hod..

Pomoc: Pomoc je rozmiestnená na väčšine úsekov trate.

Ocenenie: Každý zúčastnený bežec získa v cieli medailu. Náhodne vybraní bežci, ktorí si budú pamätať štartovacie heslo získajú špeciálnu cenu. Účastníci tímov sú ocenení medailami. Cenu za heslo dostávajú iba jednu, ak dobehnú do cieľa všetci účastníci tímu naraz môžu dostať špeciálnu cenu.

Štartovné: Jednotlivec 15,00 €; skupina 4 os. 50,00 €, každý ďalší člen tímu + 10,00 €.

V cieli: Každý pretekár dostane medailu a občerstvenie (nápoj, guláš ).

Čo si vziať? : Bežecké oblečenie podľa počasia, ľahká športová obuv, náhradné oblečenie a obuv, vrecko na mokré a špinavé oblečenie, repelent.

Diváci: Diváci majú bezplatný vstup na celú trasu preteku.

Úschovňa: V stráženom stane. Veci odovzdávané do stráženého stanu musia byť uschované v zatváracom ruksaku označené menom a priezviskom. Za veci odložené v stane nezodpovedáme!

Parkovanie: Bezplatné parkovanie vo vyhradenom priestore vedľa Rybárskeho domu. 

Iné: Pretek sa koná za každého počasia. V prípade extrémne nepriaznivého počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu, prípadne zrušenia behu. Pretekári bežia na vlastnú zodpovednosť a sú povinní zabezpečiť si zdravotné poistenie a úrazové poistenie individuálne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku, alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Pretekári si musia priniesť svoju pitnú vodu.
V areáli nieje možnosť si pitnú vodu doplniť. Odporúčame lekársku prehliadku zdravotnej spôsobilosti zúčastniť sa podujatia.