REGISTRÁCIA

ONLINE REGISTRÁCIA


Online registrácia na beh je možná do 25.7.2019 do 23:59 hod.

Ak sa chcete zaregistrovať na štart vopred a predísť tak čakaniu pri registrácii v deň preteku je potrebné urobiť nasledovné kroky:

1. Vyplňte prosím online prihlášku, na základe ktorej budete automaticky zaregistrovaný. 

2. Po odoslaní online prihlášky, prosím uhraďte štartovné vo výške 15,00€ /1 os. na číslo účtu: 

SK 32 0200 0000 0039 9092 9153. Do informácie pre prijímateľa napíšte meno a priezvisko súťažiaceho. 

3. V deň preteku sa prihláste v stánku REGISTRÁCIA, kde podpíšete doklad o ochrane osobných údajov a reverz.

4. Následne obdržíte štartovné číslo.

V prípade, ak sa prihlasujete ako člen tímu, vyplňte všetky údaje a do poslednej kolónky zadajte názov tímu. Štartovné za tím zaplatí jeden člen tímu na vyššie uvedené číslo účtu a do poznámky pre prijímateľa uvedie názov tímu.

Online registrovaní bežci budú uprednostnení na štartovacej listine. 

Odoslaním prihlasovacieho formuláru dávam súhlas so spracovaním osobných údajov.

Vyhlasujem, že som oboznámený/á s propozíciami podujatia, prihlásením na podujatie ich v celom znení akceptujem, zaväzujem sa ich dodržiavať a som si vedomý/á, že mojou povinnosťou je rešpektovať pokyny organizátorov podujatia. Vyhlasujem, že som dostatočne pripravený/á pre účasť na zvolenom podujatí, som zdravý/á, absolvoval/a som potrebnú lekársku prehliadku
a zúčastňujem sa na vlastnú zodpovednosť.

Súčasne dávam svoj neodvolateľný súhlas na zverejnenie obrazovej dokumentácie (fotografie a videozáznam) z podujatia, na ktorých som zachytený/á, zároveň súhlasím s ich využitím na marketingové účely podujatia.

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a jeho platnom znení, dávam svoj súhlas na spracovanie mojich osobných údajov pre účely vedenia evidencie účastníkov podujatia organizátorovi podujatia a jeho sprostredkovateľom, ktorí sú uvedení v propozíciách podujatia. Vyhlasujem že som uviedol svoje vlastné osobné údaje.


REGISTRÁCIA V DEŇ PRETEKU

Registrovať sa v deň preteku je možné od 14:00 do 15:30 hod. v stánku REGISTRÁCIA, kde je potrebné vyplniť registračný formulár, zaplatiť štartovné, podpísať doklad o ochrane osobných údajov a reverz. Následne obdržíte štartovacie číslo.


ORIENTAČNÝ PLÁN